Analýza hustoty dopravnej premávky – sčítač dopravy v meste Krupina

Project Description

Analýza hustoty dopravnej premávky slúži na vytvorenie grafu, ktorý zodpovedá reálnemu počtu vozidiel, ktorý prejde daným úsekom za určitý čas. Zariadenie rozlišuje druh a rýchlosť vozidiel (čiže koľko a akou rýchlosťou za určitý čas prejde osobých vozidiel, koľko motoriek, koľko kamiónov) vybraným úsekom. Následne môže byť táto štatistika podkladom a východiskovým bodom pri hľadaní účinných riešení ako znížiť intenzitu dopravy a tiež ako pristupovať k problematike bezpečnosti cestnej premávky.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Krupina
Ulica: ul. Obchodná
Dátum realizácie: Január 2019

Popis projektu

V tomto prípade sme zariadenie umiestnili na cestu I. triedy v meste Krupina.