Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v obci Veľká Ves

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Veľká Ves
Ulica: pozemná komunikácia II/595
Dátum realizácie: Marec 2018

Popis projektu

Zvislé dopravné značenie IP 6 – priechod pre chodcov v obci Veľká Ves na hlavnom ťahu na mesto Poltár sme zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 102 , ktoré svojim aktívnym striedavým 24 hodinovým blikaním upozorňuje na tento frekventovaný úsek. Starosta obce Veľká Ves tak aktívne prispel k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä však k bezpečnosti svojich občanov, pretože úsekom denne prejde veľký počet dopravných vozidiel.