Inteligentný priechod pre chodcov

Inteligentné priechody pre chodcov v režime blikania výstražných svetiel po aktivácii inteligentného priechodu pre chodcov sú jedným z najúčinnejších prostriedkov prevencie vzniku dopravnej nehody na priechode pre chodcov. Vzhľadom na to, že chodci sú stále nazraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky chceme neustále prichádzať s modernejšími riešeniami v rámci bezpečnosti cestnej premávky. Nasledovné varianty uvedené nižšie na stránke sa za uplynulé obdobie troch rokov ukázali ako najefektívnejšie.

Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov

Akonáhle je chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov,  dôjde ak aktivácii inteligentného priechodu pre chodcov a to bud‘ prostredníctvom tlačítka, ktoré chodec stlačí alebo prostredníctvom detekcie chodca a teda detektora pohybu*. Pod aktiváciou inteligentného priechodu pre chodcov rozumieme rozblikanie výstražných LED svetiel a / alebo dopravných LED gombíkov  len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú. Systém funguje 24 hodín.

*UPOZORNENIE:  vplyvom prúdiaceho vzduchu, pavučiny a nečistôt môže dôjsť k falošnej aktivácii detektora pohybu a následne k spusteniu inteligentného priechodu pre chodcov. Tieto okolnosti nie je možné ovplyvniť nastavením detektora pohybu a preto pre aktiváciu inteligentného priechodu pre chodcov odporúčame tlačítko.

Odporúčaná konfigurácia – variant A:

2 x riadiaca jednotka (solárny zdroj / verejné osvetlenie / trvalý zdroj)

4 x zvislé dopravné značenie s fluorescenčným podkladom IP 6

2 x obojstranné výstražné LED svetlá 

2 x tlačítko pre aktiváciu inteligentného priechodu pre chodcov (stlačiteľné / dotykové)

Inteligentný priechod pre chodcov je možné nakonfigurovať podľa potrieb zákazníka.

Variant A

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím obojstranných výstražných LED svetiel (bezdrôtová komunikácia)

Pozostáva z:

2 x riadiaca jednotka (solárny zdroj / verejné osvetlenie / trvalý zdroj)

4 x zvislé dopravné značenie s fluorescenčným podkladom IP 6

2 x obojstranné výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu) / 201 (do extravilánu)

2 x tlačítko pre aktiváciu inteligentného priechodu pre chodcov (stlačiteľné / dotykové)

Získať cenovú ponuku

Variant B

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím jednostranných výstražných LED svetiel (bezdrôtová komunikácia)

Pozostáva z:

2 x riadiaca jednotka (solárny zdroj / verejné osvetlenie / trvalý zdroj)

2 x zvislé dopravné značenie s fluorescenčným podkladom IP 6

2 x jednostranné výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu) / 201 (do extravilánu)

2 x detektor pohybu * / tlačítko

Získať cenovú ponuku

Variant C

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím jednostranných výstražných LED svetiel doplnený o káblové LED gombíky

Pozostáva z:

1 x riadiaca jednotka (solárny zdroj / verejné osvetlenie / trvalý zdroj)

2 x zvislé dopravné značenie s fluorescenčným podkladom IP 6

2 x jednostranné výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu) / 201 (do extravilánu)

2 x detektor pohybu / tlačítko

6 x dopravné LED gombíky (počet gombíkov závisí od šírky vozovky)

Získať cenovú ponuku

Vyžiadať cenovú ponuku