Inteligentný priechod pre chodcov

Inteligentné priechody pre chodcov

Sú inováciou v oblasti bezpečných priechodov pre chodcov. Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd a v dôsledku tejto skutočnosti sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov

Akonáhle sa dostane chodec do detekčnej zóny rozblikajú sa výstražné LED svetlá umiestnené nad zvislým dopravním značením IP6 (priechod pre chodcov) spolu s káblovými LED gombíkami zabudovanými vo vozovke po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.

Inteligentný priechod pre chodcov ponúkame v troch variantoch:

 2 x Ø200 mm žltá farba LED (extravilán)                                 2 x Ø100 mm žltá farba LED (intravilán)                                       bez výstražných svetiel

Možnosti napájania:

            z trvalého zdroja                                                                                z verejného osvetlenia                                                        zo solárneho zdroja

Inteligentný priechod pre chodcov je možné obohatiť o káblové LED gombíky CS1 podľa Vášho želania a potreby.

Pri inteligentných priechodov pre chodcov máte na výber z nasledujúcich riešení:

Riešenie A

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných svetiel 102 / 201 doplnený o káblové LED gombíky v režime blikania pri detekcii chodca – bezdrôtová komunikácia

Pozostáva z:

2 x zdroj, riadiaca jednotka (bezdrôtová komunikácia 868MHz)

2 x detektor pohybu / tlačítko

2 x výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu), 201 (do extravilánu)

káblové LED gombíky (počet gombíkov závisí od šírky vozovky)

Získať cenovú ponuku

Riešenie B

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných svetiel 102 / 201 v režime blikania pri detekcii chodca – káblová komunikácia

Pozostáva z:

1 x zdroj, riadiaca jednotka

2 x detektor pohybu / tlačítko

2 x výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu), 201 (do extravilánu)

Získať cenovú ponuku

Riešenie C

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných svetiel 102 / 201 s detekciou chodca – bezdrôtová komunikácia

Pozostáva z:

2 x zdroj, riadiaca jednotka (bezdrôtová komunikácia 868MHz)

2 x detektor pohybu / tlačítko

2 x výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu), 201 (do extravilánu)

Získať cenovú ponuku

Riešenie D

Inteligentný priechod pre chodcov s detekciou chodca – káblová komunikácia

Pozostáva z:

1 x zdroj, riadiaca jednotka

2 x detektor pohybu / tlačítko

káblové LED gombíky (počet gombíkov závisí od šírky vozovky)

Získať cenovú ponuku

Vyžiadať cenovú ponuku