Zvislé dopravné značenie A14

Zvislé dopravné značenie A14

Značka Chodci (č. A 14) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne. Značka č. A 14 umiestnená mimo obce je doplnená vždy o značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 14 alebo o dodatkovú tabuľku č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Požiadať o cenovú ponuku

Popis

Základné technické parametre

  • Rozmer značky: 900 mm (základný)
  • Rozmer značky: 700 mm ( zmenšený)
  • Rozmer značky: 1250 mm (zväčšený)
  • Materál: oceľový pozinkovaný plech
  • Reflexná fólia: triedy I (7 rokov), triedy II (10 rokov)
  • Vrátane Ø60 mm úchytov na stĺp (2ks)