EkoMobile

EkoMobile

Systém diaľkového monitorovania zaplnenia kontajnerov

Systém SmartWaste sa skladá z bezdrôtového ultrazvukového senzora monitorujúceho úrovne naplnenia a z aplikácie napojenej na web. Senzor môže byť použitý pri všetkých typoch kontajnerov bez ohľadu na ich kapacitu a typ odpadu. Dáta zo senzora sú odovzdané bezdrôtovo (GPRS) serveru a sú okamžite k dispozícii na analýzu prostredníctvom softvérovej aplikácie.

Kombinujúce údaje o úrovni naplnenia kontajnera s dátami zhromaždenými sledovaním zberu odpadov komunálnymi vozidlami, systém automaticky generuje optimálne trasy, čím umožňuje až 50% úsporu nákladov na transport a pracovný čas zamestnancov. SmartWaste systém zaznamenáva kontinuálnym používaním úroveň naplnenia kontajnerov a pomocou špeciálnych algoritmov je schopný samostatne predpokladať priemerný čas na dosiahnutie koncových hodnôt úrovne plnenia pre všetky typy kontajnerov. Zároveň zohľadňuje všetky dostupné parametre (typ kontajnera, typ odpadu, lokalizáciu), potrebné na určenie typu a počtu vozidiel, ktoré sa požadujú na pokrytie danej oblasti. SmartWaste senzor je skonštruovaný tak, aby pracoval aj v najtvrdších pracovných a poveternostných podmienkach a jeho integrovaná batéria zabezpečuje samostatnú prevádzku na päť rokov.

Požiadať o cenovú ponuku

Popis

Základné technické parametre

 • Trieda ochrany: IP68
 • Teplotný rozsah prevádzky: od -30 do +70 ° C
 • Merací senzor: 40KHz Ultrazvukový snímač
 • Rozsah hĺbky: 5m
 • Integrované snímače teploty a sklonu
 • GSM / GPRS: 2G, 3G
 • GPS: voliteľné
 • WiFi: voliteľné
 • Akumulátor: lítium-tionyl chlorid
 • Životnosť: 10 rokov
  (v priemere 2 merania za deň)