Solárne LED gombíky

  • Princíp fungovania Aktivujú sa po západe Slnka sa vytvárajú skutočný vizuálny zážitok. Solárne LED gombíky CS 80 majú veľmi vysokú schopnosť nabíjania a atraktívny dizajn. POUŽITIE: CS 80 je skvelou voľbou pre zvýraznenie námestí, parkov, kutlúrnych, relaxačných, rekreačných oblastí alebo prázdninových lokalít, tiež sú výbornou možnosťou ako zvýrazniť cyklotrasy. Výrobok musí byť inštalovaný mimo vozovku!
  • Princíp fungovania Solárne LED gombíky TL - SLC10 fungujú autonómne - zapnú sa po zotmení a nabíjajú sa aj počas zamračených dní. Už zo vzdialenosti 500 m umožňujú vodičovi predvídať polohu priechodu pre chodcov a aj vd'aka tejto funkcii stávajú neodmysliteľnou súčasťou priechodov pre chodcov. Gombíky sú zapustené do vozovky, avšak prečnievajú nad vozovku iba 2 mm, čiže nie sú problémom pre zimnú údržbu. POUŽITIE: priechody pre chodcov, cesty, nebezpečné zákruty
  • Princíp fungovania Solárne LED gombíky CS 24 zabezpečujú viditeľnosť dopravných ostrovčekov po zotmení a tak nepopierateľne prispievajú k bezpečnosti cestnej premávky. Gombíky CS 24 je vhodné umiestiť na vyvýšené miesta ako sú dopravné ostrovčeky alebo kruhové objazdy, ktoré sú práve počas noci ľahko prehliadnuteľné. POUŽITIE: vyvýšené miesta ako sú dopravné ostrovčeky, okružné križovatky a iné Vami vybrané objekty. Výrobok musí byť inštalovaný mimo vozovku!