Smart City

Smart City

Myšlienka Smart City ako koncept inovatívnych stratégií vývoja miest a obcí sa po celom svete šíri už od roku 2013. Hlavným cieľom je implementovať do miest a obcí inovatívne technológie prostredníctvom podnikateľských subjektov s výsledkom identifikácie východísk pre zvýšenie kvality života obyvateľov.

V súvislosti so zavádzaním inovatívnych riešení na platforme Smart City je dôležité definovať spôsoby akými budú princípy Smarty City zavedené. Finančná pripravenosť je jedným z najvýznamnejších kritérií, ktoré je nutné splniť na ceste k vytváraniu Smart City a to najmä preto, že sa jedná o inovatívne technológie, ktoré sú jadrom vytvárania Smart City.

Slovenská republika je v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré sa snažia vytvárať koncept Smart City považovaná za tzv. mierneho inovátora, ale je na čase to zmeniť. Začnime od seba a vybudujme spoločne Smart Cities po celom Slovensku.

 • Revolučné softvérové riešenie

  SMARTmap predstavuje priekopnícky koncept nazerania na údaje samosprávy. Integruje informácie agendových systémov s mapovými podkladmi a umožňuje ich vizualizáciu a analýzu.

  Integrácia údajov samosprávy

  Systém integruje údaje samosprávy a prepája ich s mapou. Všetko, čo ste museli zdĺhavo vyhľadávať je dostupné v SMARTmap na kliknutie.

  Referenčné mapové údaje

  SMARTmap využíva lokalizačný register adresných bodov LoRAB®, ktorý je použitý ako priestorový základ Registra adries. Ďalej pracuje s katastrálnou mapou a tým umožňuje rýchlo spracovať všetky informácie viažuce sa na parcelu a adresu.

  Automatizácia procesov

  SMARTmap prináša automatizačné postupy v procesoch samosprávy, čím šetrí čas a ľudské zdroje.

  Identifikácia príjmov samosprávy

  Zavedením referenčných registrov pomáha pri konsolidácií interných údajov samosprávy a identifikuje potenciálne príjmy v oblasti daní a poplatkov.

 • Systém diaľkového monitorovania zaplnenia kontajnerov
  Systém SmartWaste sa skladá z bezdrôtového ultrazvukového senzora monitorujúceho úrovne naplnenia a z aplikácie napojenej na web. Senzor môže byť použitý pri všetkých typoch kontajnerov bez ohľadu na ich kapacitu a typ odpadu. Dáta zo senzora sú odovzdané bezdrôtovo (GPRS) serveru a sú okamžite k dispozícii na analýzu prostredníctvom softvérovej aplikácie.
  Kombinujúce údaje o úrovni naplnenia kontajnera s dátami zhromaždenými sledovaním zberu odpadov komunálnymi vozidlami, systém automaticky generuje optimálne trasy, čím umožňuje až 50% úsporu nákladov na transport a pracovný čas zamestnancov. SmartWaste systém zaznamenáva kontinuálnym používaním úroveň naplnenia kontajnerov a pomocou špeciálnych algoritmov je schopný samostatne predpokladať priemerný čas na dosiahnutie koncových hodnôt úrovne plnenia pre všetky typy kontajnerov. Zároveň zohľadňuje všetky dostupné parametre (typ kontajnera, typ odpadu, lokalizáciu), potrebné na určenie typu a počtu vozidiel, ktoré sa požadujú na pokrytie danej oblasti. SmartWaste senzor je skonštruovaný tak, aby pracoval aj v najtvrdších pracovných a poveternostných podmienkach a jeho integrovaná batéria zabezpečuje samostatnú prevádzku na päť rokov.
 • Čo je Parklio? Parklio je smartfónom kontrolovateľná parkovacia zábrana, ktorá chráni Vaše parkovacie státie a umožňuje zdieľanie kľúča medzi viacerými užívateľmi. S Parkliom môžete ľahko kontrolovať a zdieľať Vaše parkovacie státie s Vašou rodinou a hosťami prostredníctvom Vašej bezplatnej mobilnej aplikácie. S Parkliom sa vyhnete tomu, aby na Vašom predplatenom parkovacom mieste stálo vozidlo tretej osoby a bránilo tak Vám alebo Vašim rodinným príslušníkom zaparkovať na vašom mieste. Všetko, čo musíte urobiť je upevniť Parklio s poskytnutými skrutkami k zemi a zaručujeme Vám, že Vaše parkovacie miesto bude chránené. Mobilná aplikácia Parklio je k dispozícii na bezplatné stiahnutie v týchto online obchodoch:
 • Na vrcholy hôr Monna Country je naším najvýkonnejším modelom cyklostanice navrhnutým pre vidiecke prostredie ako napr. cyklotrasy vedúce prírodou, kopce, atď. Jeho základné funkcie na 100% využívajú napájanie elektrinou zo solárneho zdroja a nevyžadujú si žiadne ďalšie napájanie elektrickou energiou ani infraštruktúrne úpravy. Väčšie a výkonnejšie solárne panely umožňujú modelu Monna Country poskytovať pokročilejšie funkcie ako napr. zástrčky na nabíjanie elektrobicyklov s napájaním výlučne elektrinou zo solárneho zdroja a s vylúčením potreby napájania zo siete. Monna Country umožňuje nabíjanie elektrobicyklov aj na tých najnedostupnejších miestach, čím predlžuje ich dojazd v prírode.
 • Mestom na bicykli Monna City je dokonalou cyklostanicou pre mestské prostredia ako napríklad námestia, priestory osobných prístavíšť alebo parky. Jej základné funkcie na 100% využívajú napájanie elektrinou zo solárneho zdroja a nevyžadujú si žiadne ďalšie napájanie elektrickou energiou ani infraštruktúrne úpravy. Technicky vyspelejší hybridný modul poskytuje pokročilejšie funkcie ako napr. zásuvky na nabíjanie elektrobicyklov, vonkajší digitálny displej, CCTV systém, atď.; vyžaduje si však napájanie AC zo siete. Vďaka svojmu jednoduchému, vyváženému dizajnu a primeranej veľkosti prináša Monna City do vonkajších priestorov dotyk modernej estetiky, pričom zároveň slúži ako multifunkčná zastávka pre cyklistov.
 • Sadnite si a pripojte sa Steora E je jediná lavička v rodine Steora bez solárnych panelov. Je určená na interiérové využitie na vysoko frekventovaných miestach ako sú tranzitné stanice (autobusové zastávky, stanice metra alebo vlakov), nákupné centrá alebo letiská. Steora E ponúka rovnaké funkcie ako model Steora Standard. Elegantný dizajn sedacej dosky je dosiahnutý kombináciou čierneho krytu z akrylového skla s integrovanou bezdrôtovou nabíjačkou. Steora E vyžaduje rozvodnú sieť na prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Budúcnosť bezpečnosti miest Steora CCTV zvyšuje bezpečnosť verejných priestorov. Je určená pre všetky miesta, kde je potrebná vyššia úroveň bezpečnosti a verejného dohľadu, čo kombinuje s inteligentnými technológiami pre bezpečnejšie prostredie. Steora CCTV je vybavená 4 kamerami. Jedna kamera je na každej strane lavice,pričom vytvárajú 360 ° živý prenos. Kamery majú tiež nočný záznam s integrovaným infračerveným svetlom. Živý prenos je potom dostupný online ako API s možnosťou vloženia na akúkoľvek inú webovú stránku alebo na nahrávanie na HDD + prístup cez Dashboard (informačný panel 24/7). Lavička je odolná voči poveternostným podmienkam a vandalizmu. CCTV Steora vyžaduje rozvodnú sieť na prevádzku 24/7.
 • Svet na dosah Steora Urban + je najpokročilejšou lavičkou na svete. Je určená pre veľmi frekventované oblasti ako sú mestské ulice, námestia a iné mestské lokality. Výraznou funkciou Steora Urban + je 19 "super jasný LCD displej, ktorý sa dá použiť na zobrazovanie reklám, videí, obrázkov alebo rôznych informácií pre verejnosť (napríklad počasie). Prostredníctvom nášho pokročilého softvéru vedia prevádzkovatelia lavičky jednoducho odovzdávať videá alebo obrázky na vybrané lavičky a nastaviť trvanie a frekvenciu kampane. Videokampane môžu byť pripojené aj na domovskú stránku siete Wi-Fi, aby mohli užívatelia lavičky vidieť rovnakú kampaň na svojich smartfónoch. Steora Urban + vyžaduje rozvodnú sieť pre 24/7 prevádzku.
 • Budúcnosť tu a teraz Steora Urban je prvou lavičkou na svete so vstavaným LCD displejom. Vzhľadom na možnosť kombinácie solárnej energie a rozvodnej siete je Steora Urban ideálnym riešením pre lokality s nižšou intenzitou svetla ako aj na interiérové použitie vo vysoko frekventovaných oblastiach. Pre zobrazovanie správ, informácií, obrázkov alebo iných informácií o meste je na Steora Urban nainštalovaný 19-palcový LCD displej. Pomocou nášho pokročilého softvéru s jednoduchým používateľským rozhraním (UI) vedia prevádzkovatelia lavičky jednoducho nahrávať rôzne informačné materiály a nastaviť ich trvanie a frekvenciu pre každú lavičku. Steora Urban vyžaduje rozvodnú sieť pre 24/7 prevádzku.
 • Pocítite silu
  Steora Hybrid je výkonný model, ktorý kombinuje funkcie Steora Standard s integrovaným modulom pre nabíjanie AC. Je určený hlavne pre krajiny s menej intenzívnym slnečným žiarením počas zimného obdobia. Kombináciou energie zo solárnych panelov a napájania z rozvodnej siete si lavička zachováva všetky funkcie počas jednotlivých ročných období a prispôsobuje sa vonkajším podmienkam. Sieťové napájanie sa väčšinou používa počas dní so slabším slnečným žiarením. Keď solárne nabitá batéria klesne pod 30%, zapne sa striedavý modul a batériový systém sa rýchlo nabije. Vzhľadom na možnosť čerpať energiu aj z rozvodnej siete Steora Hybrid ponúka ďalšie funkcie ako je vyhrievanie sedadiel alebo napájanie ďalších zariadení na ulici.
 • Krása spočíva v jednoduchosti Steora Standard je najpoužívanejšia inteligentná lavička na svete. Je určená pre vonkajšie priestory vystavené veľkému množstvu slnečných lúčov, napr. námestí, prístavov alebo parkov. Steora Standard je 100% solárne poháňaná lavička, ktorá nevyžaduje žiadne dodatočné napájanie ani infraštruktúrne zmeny. Špeciálne vyvinutý regulátor pomáha lavičke vyrobiť až o 30% viac energie. V zimných dňoch monitoruje poveternostné podmienky a v prípade nepriaznivého počasia lavičku vypne. Vďaka jednoduchému krásnemu dizajnu a praktickému rozmeru môže byť Steora inštalovaná namiesto bežných lavičiek a spolu so solárne napájanými Wi-Fi hotspotmi a nabíjacími stanicami vie vniesť moderný dizajn do vonkajších priestorov.