Smart City

Myšlienka Smart City ako koncept inovatívnych stratégií vývoja miest a obcí sa po celom svete šíri už od roku 2013. Hlavným cieľom je implementovať do miest a obcí inovatívne technológie prostredníctvom podnikateľských subjektov s výsledkom identifikácie východísk pre zvýšenie kvality života obyvateľov.

V súvislosti so zavádzaním inovatívnych riešení na platforme Smart City je dôležité definovať spôsoby akými budú princípy Smarty City zavedené. Finančná pripravenosť je jedným z najvýznamnejších kritérií, ktoré je nutné splniť na ceste k vytváraniu Smart City a to najmä preto, že sa jedná o inovatívne technológie, ktoré sú jadrom vytvárania Smart City.

Slovenská republika je v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré sa snažia vytvárať koncept Smart City považovaná za tzv. mierneho inovátora, ale je na čase to zmeniť. Začnime od seba a vybudujme spoločne Smart Cities po celom Slovensku.