Najčastejšie vidíme obyčajné merače rýchlosti, ktorých funkciou má byť aktívne vplývanie na psychiku vodičov, aby neprekračovali povolenú rýchlosť. Sú umiestnené na viditeľnom mieste, ako je napríklad stožiar verejného osvetlenia alebo stožiar elektrického vedenia. Pozrime sa teda, či je to efektívny spôsob ako zabrániť vodičovi prekročiť rýchlosť. V prvom rade si vysvetlime, ako takýto obyčajný merač funguje. Jeho jedinou funkciou je zobrazovať Vašu aktuálnu rýchlosť, čo Vy viete, lebo ste šofér. V tejto súvislosti by sme mohli povedať, že jeho funkcia je informačná a tiež si musíme uvedomiť jednu základnú vec a to, že je to je stroj, on Vás nebude prenasledovať, ani nedá signál najbližšej policajnej hliadke, on Vás len bude informovať. Moja otázka teda znie, je toto podľa Vás efektívny spôsob ako pôsobiť na vodičov, aby znížili rýchlosť?

Radar pre detekciu rýchlosti Vás má upozorniť na to, že idete neprimerane a môžete ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Je dôležité, aby na Vás vplýval psychologicky a teda aby Vás prinútil znížiť rýchlosť a nie informačne, aby Vám potvrdil, že Váš tachometer ide správne a nie je nutný servis – Vy predsa viete akou rýchlosťou práve idete. V našej ponuke nájdete niekoľko druhov radarov, ktoré majú okrem informačnej funkcie aj psychologický vplyv na vodičov.