Efektívne doplnky cestnej premávky

 • Princíp fungovania
  • Výstražné LED svetlá 304 sú určené na trvalé alebo na dočasné použitie
  • Najčastejšie sa využívajú na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy
  • Je možné ich umiestniť aj na zadné časti vozidiel údržby
 • Princíp fungovania
  • Výstražné LED svetlá 302 sú určené na trvalé alebo na dočasné použitie
  • Najčastejšie sa využívajú na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy
  • Je možné ich umiestniť aj na zadné časti vozidiel údržby
 • Princíp fungovania
  • Výstražné LED svetlá 201 sú určené na trvalé alebo na dočasné použitie
  • Plochá verzia LED svetiel
  • Sú k dispozícii v rôznych verziách a slúžia na upozornenie, informovanie a usmerňovanie užívateľov ciest
  • Na vyžiadanie je k dispozícii verzia s vyššou svietivosťou (L8H)
 • Princíp fungovania
  • Výstražné LED svetlá 200 sú určené na trvalé alebo na dočasné použitie
  • Sú k dispozícii v rôznych verziách a slúžia na upozornenie, informovanie a usmerňovanie užívateľov ciest
  • Na vyžiadanie je k dispozícii verzia s vyššou svietivosťou (L8H)
 • Princíp fungovania
  • Výstražné LED svetlá 102 upozorňujú na zvislé dopravné značenie v intraviláne
  • Súčasťou balenia výstražného LED svetla 102 je adaptér pre uchytenie na zvislé dopravné značenie
  • Výstražné LED svetlá sú k dispozícii len s externým ovládaním (neobsahujú riadiacu jednotku, ktorá zabezpečuje režim blikania)
 • Princíp fungovania
  • Výstražné LED svetlá 80 upozorňujú na zvislé dopravné značenie v intraviláne
  • Súčasťou balenia výstražného LED svetla 80 je adaptér pre uchytenie na zvislé dopravné značenie
  • Výstražné LED svetlá sú k dispozícii len s externým ovládaním (neobsahujú riadiacu jednotku, ktorá zabezpečuje režim blikania)
 • Princíp fungovania Napájací zdroj slúži k napájaniu dopravných zariadení z elektrickej siete, to znamená, že dopravné zariadenie, ktoré bude z neho napájané bude fungovať len vtedy, ked' bude trvalý zdroj napojený na 230 VAC.
  • Neobsahuje akumulátor (záložnú batériu)
  • Jednoduchá montáž na  60 / 90mm stĺp
  • Naše technické oddelenie vám ochotne poradí a vyberie najlepšie riešenie
 • Princíp fungovania Tento napájací zdroj využívame pri dopravných zariadeniach, ktoré sú napájané z verejného osvetlenia, ale fungujú 24 hodín. Počas noci je zariadenie napájané z verejného osvetlenia a počas dňa z akumulátora (záložná batéria). V tomto prípade je dôležitý najmä akumulátor, ktorý umožňuje fungovanie zariadenia počas dňa.
  • Preváédzková doba je možná 24 hodín denne, pokiaľ je minimálne 7 hodín denne prítomné napätie 230 VAC
  • Jednoduchá montáž na 60 / 90mm stĺp
  • Naše technické oddelenie Vám ochotne poradí a vyberie najlepšie riešenie
 • Princíp fungovania Kompaktný solárny zdroj je najekologickejší spôsob napájania dopravných zariadení.
  • Kompaktné solárne zdroje sú ideálne na použitie tam, kde nie je možné použiť rozvodnú skriňu
  • Naše technické oddelenie vám ochotne poradí a vyberie najlepšie riešenie
   
 • Princíp fungovania Solárny zdroj slúži pre napájanie dopravných zariadení a zároveň je najekologickejší spôsob napájania dopravných zariadení.. Systém sa skladá:
  1. špeciálne navrhnutý AGM akumulátor určený pre solárny zdroj
  2. regulátor nabíjania
  3. rozvodná skriňa
  4. držiak určený na stĺp / stožiar
  5. solárny panel
 • Princíp fungovania

  RAV systém detekuje výšku prechádzajúcich vozidiel s použitím len jedného snímača výšky vozidiel umiestneného na druhej strane cesty. Ak vozidlo prekročí maximálnu výšku, systém reaguje aktiváciou dvoch blikajúcich výstražných LED svetiel, zapne sirénu, semafór.

  • Ideálne zariadenie pre pracovné zóny, tunely, nadjazdy, kde prekročenie maximálnej povolenej výšky môže byť nebezpečné
  • Možnoti napájania: solárny zdroj, verejné osvetlenie, trvalý zdroj
  • Možnosť nastavenia dĺžky a šírky detekčnej oblasti a tiež minimálnej veľkosti objektu, ktorý sa musí detekovať prostredníctvom snímača výšky vozidiel
  • Nízka spotreba elektrickej energie
  • Medzi snímačom a riadiacou jednotkou je možné zvoliť si namiesto štandardného pripojenia s káblami bezdrôtovú komunikáciu
  • Systém funguje 24 hodín
  • Jazyk: anglický
 • Princíp fungovania Systém detekuje vozidlá, ktoré jazdia nesprávnym smerom pomocou indukčných slučiek. 
  • Zariadenie môžeme napájať zo solárneho zdroja, verejného osvetlenia alebo trvalého zdroja
  • Nízka spotreba elektrickej energie
  • K dispozícii je možnosť zvoliť si bezdrôtovú komunikáciu medzi riadiacou skrinkou a výstražnými svetlami
  • K dispozícii sú rôzne pracovné režimy spolu s rôznymi typmi blikania výstražných svetiel
  • Prístroj bude e-mailom alebo prostredníctvom SMS informovať o anomáliách, aktuálnych podmienkach v danej lokácii, o stave akumulátora
  • Systém je vybavený zariadením, ktorý uchováva údaje
  • K dispozícii je možnosť voľby kamery, ktorá bude odosielať obrázky alebo videá prostredníctvom e-mailu
  • Systém funguje 24 hodín
  • Jazyk: anglický