Efektívne doplnky cestnej premávky

 

Efektívne doplnky cestnej premávky

Slúžia na zvýraznenie kritických úsekov ako sú zákruty, zmena dopravného značenia, tiež na zvýraznenie priechodov pre chodcov alebo je možné ich použiť na prevenciu pred stretom so zverou. Inovatívny systém zvýraznenia a prevencie prispieva k zníženiu počtu dopravných nehôd a zároveň vytvára pocit bezpečnosti.

Našim zákazníkom ponúkame najmodernejšie systémy ochrany účastníkov cestnej premávky

Efektívne doplnky cestnej premávky slúžia na zvýraznenia kritických úsekov ako sú zákruty, zmena dopravného značenia, tiež na zvýraznenie priechodov pre chodcov alebo je možné ich použiť na prevenciu pred stretom so zverou.

Inovatívny systém zvýraznenia, či prevencie prispieva k zníženiu počtu dopravných nehôd a zároveň vytvára pocit bezpečnosti. Našim zákazníkom ponúkame najmodernejšie systémy ochrany účastníkov cestnej premávky ako napríklad solárne LED výstražné svetlá v boxe, ktoré sú najnovšou novinkou na trhu.

Pravidelne prinášame novinky

Z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sú viazané na najmodernejšie technológie a v súčasnosti preferovanú solárnu energiu.

 • Zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov IP6 označuje priechod pre chodcov vyznačený  vodorovným dopravným značením V 6a alebo V 6b.  Na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  z 19. januára 2018, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky č. 9 / 2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku  IP 6 použiť len v kombinácii osvetlenia značky  V 6a alebo V 6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky V 6a alebo V 6b alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z  7c, alebo iným druhom zvýraznenia napríklad kombináciou značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S 11a, č. S 11b, č. S 11d a podobne.
 • Značka Chodci (č. A 14) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne. Značka č. A 14 umiestnená mimo obce je doplnená vždy o značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 14 alebo o dodatkovú tabuľku č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
 • Značka upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.
 • Zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov IP6 označuje priechod pre chodcov vyznačený  vodorovným dopravným značením V 6a alebo V 6b. V prípade frekventovaných úsekov sa umiestňuje zvisé dopravné značenie IP 6  so žltozeleným retroreflexným podkladom. Na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  z 19. januára 2018, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky č. 9 / 2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku  IP 6 použiť len v kombinácii osvetlenia značky  V 6a alebo V 6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky V 6a alebo V 6b alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z  7c, alebo iným druhom zvýraznenia napríklad kombináciou značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S 11a, č. S 11b, č. S 11d a podobne.
 • Princíp fungovania Mobilný semafór SL 16 obsahuje mobilné návestidlo a diaľkové ovládanie, čo znamená, že je celé zariadenie (semafór / návestidlo, výstražné LED svetlo) riadené manuálne - človekom na to povereným. Využíva sa vo výnimočných situáciách ako je dočasné blokovanie premávky v dôsledku odchodu vozidiel zo staveniska alebo na priechodoch pre chodcov, či v blízkosti škôl atď. Výstražné LED svetlo viditeľné z každej strany je umiestnené v hornej časti návestidla. Výstražné LED svetlo je pripojené k červenému svietidlu návestidla a slúži obsluhe ako spätná väzba. Semafór sa môže využiť len v jednosmernej premávke.
 • Princíp fungovania Mobilná semafórová súprava obsahuje 2 ks mobilných návestidiel a diaľkové ovládanie. Slúži k riadeniu premávky pokiaľ je prejazdný len jeden jazdný pruh. K nastaveniu a synchronizácii návestidiel slúži diaľkové ovládanie. Súprava sa môže využiť v jednosmernej, alebo obojsmernej premávke.  
 • Princíp fungovania Mobilná semafórová súprava obsahuje 2 ks mobilných návestidiel a diaľkové ovládanie. Slúži k riadeniu premávky pokiaľ je prejazdný len jeden jazdný pruh. K nastaveniu a synchronizácii návestidiel slúži diaľkové ovládanie s LCD displajom, ktoré taktiež zobrazuje prevádzkové informácie a stav semafórovej súpravy. Jedným diaľkovým ovládačom môžete ovládať až 4 ks návestidiel. Využitie:
  • križovatky
  • jednosmerná / obojsmerná premávka
   
 • Princíp fungovania
  • Trvalý zdroj napätia znamená, že dopravné zariadenie, ktoré bude z neho napájané bude fungovať len vtedy, ked' bude trvalý zdroj napojený na 230 VAC.
  • Možnosť voľby výstupného výkonu a prúdu (GSA SWD 10 - 240 W, 5 A / GSA SWD 20 - 480 W, 10 A)
  • Neobsahuje akumulátor (záložnú batériu)
 • Princíp fungovania
  • Riadiaca jednotka FCU slúži na nastavenie blikania dopravných LED gombíkov (káblových) a výstražných LED svetiel na zvodidlá
  • Riadiaca jednotka musí byť umiestnená v rozvodnej skrini
  • Možnosť pripojenia diaľkového ovládania
  • Funkcia stmievania
  • Vstupné napätie je 12 - 48 VDC
  • Rôzne režimy blikania dopravných zariadení
  Režimy blikania a počty kompatibilných zariadení:
  • káblový LED gombík CS 25, max. počet 160 ks
  • káblový LED gombík Kronos, max. počet 40 ks
  • výstražné LED svetlá na zvodidlá, max. počet 60 ks
  • káblový LED gombík CS 1, max. počet 220 ks
 • Princíp fungovania Akumulátory s technológiou Zinc air alkaline sa vyznačujú:
  • kompaktnou a ľahkou konštrukciou s mimoriadnou energetickou účinnosťou a životnosťou
  • extrémna odolnosť voči vibráciám
  • akumulátor je pripravený na okamžité použitie bez pridávania kvapalín činidla
  • výrobok neobsahuje ortuť ani kadmium
  • dlhšia skladovateľnosť (strata kapacity akumulátora je len 5% za rok a 8% za 2 roky)
  • konštantné výstupné napätie so stálym výkonom
  • akumulátor nie je možné nabíjať a pri jeho kapacite dokáže autonómne fungovať až 1 rok
  • možnosť doobjednať príslušenstvo pre skladovanie - AKUBEDŇU
 • Princíp fungovania Akumulátory AGM 12 V sú určené predovšetkým pre dopravné zariadenia a sú dobíjateľné. Konštrukcia batérie je postavená na základe olova a elektrolytu viazaného do sklolaminátových mirkovlákien (tzv. AGM - absorbed glass mat) alebo výnimočne do gélu (obsahujú elektrolyt stužený tixotropnými gélom - SiO2). Štandardne sú dodávané v kapacitách: 12 Ah, 18 Ah, 45 Ah, 100 Ah (viac možností kapacít akumulátorov na vyžiadanie). Sú hermeticky uzavreté a teda bezúdržbové.
 • Princíp fungovania Akumulátory 4R25 6 V sú vzhľadom na svoju nízku hmotnosť a rozmery vhodné pre prenosné výstražné LED svetlá.  Akumulátory sú dostupné v kapacitách: 7 Ah, 25 Ah a 50 Ah. Pre okamžitú kontrolu stavu akumulátora je možné objednať k akumulátorom 4R25 tester.