Inteligentný priechod pre chodcov

Inteligentné priechody pre chodcov sú inováciou v oblasti bezpečných priechodov pre chodcov. Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd a v dôsledku tejto skutočnosti sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov:

akonáhle sa dostane chodec do detekčnej zóny rozblikajú sa výstražné LED svetlá umiestnené nad ZDZ IP6 a / alebo káblové LED gombíky zabudované vo vozovke po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.

Inteligetnný priechod pre chodcov ponúkame v dvoch variantoch:

a) 2 x Ø200 mm oranžová farba LED (extravilán)

b) 2 x Ø100 mm oranžová farba LED (intravilán)

Možnosti napájania:

a) z trvalého zdroja

b) z verejného osvetlenia

c) zo solárneho zdroja

Inteligentný priechod pre chodcov je možné obohatiť o káblové LED gombíky CS1 alebo káblové LED gombíky BL-RS podľa Vášho želania a potreby.

Pri inteligentných priechodov pre chodcov máte na výber z nasledujúcich riešení:

Riešenie A

Inteligentný priechod pre chodcov riešenia A

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných svetiel 102 / 201 doplnený o káblové LED gombíky v režime blikania pri detekcii chodca – bezdrôtová komunikácia

Pozostáva z:

 • 2 x zdroj, riadiaca jednotka (bezdrôtová komunikácia)
 • 2 x detektor pohybu
 • 2 x výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu), 201 (do extravilánu)
 • káblové LED gombíky (počet gombíkov závisí od šírky vozovky)
Získať cenovú ponuku

Riešenie B

Inteligentný priechod pre chodcov riešenia B

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných svetiel 102 / 201 v režime blikania pri detekcii chodca – káblová komunikácia

Pozostáva z:

 • 1 x zdroj, riadiaca jednotka
 • 2 x detektor pohybu
 • 2 x výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu), 201 (do extravilánu)
Získať cenovú ponuku

Riešenie C

Inteligentný priechod pre chodcov riešenie C

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných svetiel 102 / 201 s detekciou chodca – bezdrôtová komunikácia

Pozostáva z:

 • 2 x zdroj, riadiaca jednotka (bezdrôtová komunikácia)
 • 2 x detektor pohybu
 • 2 x výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu), 201 (do extravilánu)
Získať cenovú ponuku

Riešenie D

Inteligentný priechod pre chodcov riešenie D

Inteligentný priechod pre chodcov s detekciou chodca – káblová komunikácia

Pozostáva z:

 • 1 x zdroj, riadiaca jednotka
 • 2 x detektor pohybu
 • káblové LED gombíky*

*počet gombíkov závisí od šírky vozovky

Získať cenovú ponuku