Analýza hustoty dopravnej premávky

Analýza hustoty dopravnej premávky

Inteligentný systém analýzy hustototy dopravnej premávky slúži ako šikovná pomôcka pri vytváraní štatistík bez využitia ďalších iných prístrojov.

Princíp fungovania
Systém samostatne vypočíta koľko vozidiel prejde vybraným úsekom za vymedzený čas.

 • Prístroj automaticky odošle všetky uložené údaje spolu s údajmi o polohe GPS elektronickou poštou každých 1 až 7 dní (nastaviteľné)
 • Funkcie: detekuje počet, druh a rychlosť vozidiel (obojsmerné meranie)
 • Osobu poverenú skúmaním bude e-mailom alebo prostredníctvom SMS informovať o aktuálnych podmienkach v danéj lokácii
 • Komunikácia cez: RS232, Bluetooth – Email, SMS, GSM, GPRS, GPS
 • Napájanie: 12V / 18Ah batéria (dokáže spoľahlivo uchovávať informácie až 2 týždne na jednu batériu)
Požiadať o cenovú ponuku

Popis

Základné technické parametre prístroja

 • Rozmery: 372 x 260 x 234 mm
 • Hmotnosť: 3,00 kg
 • K tomuto zariadeniu je dodávaný software na spracovanie údajov
 • Funkcie: počet, druh a rychlosť vozidiel (obojsmerné meranie)
 • Detekcia rýchlostí: 1 – 255 Km/h
 • Ukladanie dát: 360 000 vozidiel
 • Radar: doppler radar 24,165 GHz
 • Komunikácia cez: RS232, Bluetooth – Email, SMS, GSM, GPRS, GPS
 • Doplnková komunikácia: email, GSM, GPRS, GPS
 • Napájanie: 12V / 18Ah batéria (dokáže spoľahlivo spracovávať informácie až 2 týždne na jednu nabitie)
 • Inštalácia: vo výške 1 – 3 m
 • Montáž: na 60 / 90 mm stĺp