Referencie

Pozrite si vybrané referencie našej spoločnosti

Naša spoločnosť za roky pôsobenia na slovenskom trhu realizovala stovky projektov kde sme získali množstvo spokojných klientov. Nižšie si môžete pozrieť vybrané referencie od solárnych LED gombíkov cez doplnky cestnej premávky, inteligentné priechody pre chodcov až po architektonické osvetlenia.

Čo hovoria naši klienti o nás

Ing. Gabriel Lengyel
vedúci odboru dopravy a životného prostredia v Liptovskom Mikuláši

V poslednom už dlhodobejšom období sa mesto Liptovský Mikuláš zameriava na zvyšovanie bezpečnosti chodcov a cyklistov, ktorého súčasťou je okrem obnovy a výstavby infraštruktúry aj zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky práve montážou rôznych moderných a inteligentných prvkov napríklad na priechodoch pre chodcov. Je veľkým prínosom pre naše mesto a jeho obyvateľov, keď najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky ako sú chodci a cyklisti sú chránení práve takýmito modernými technológiami, ktoré boli v uplynulom období prostredníctvom Vašej spoločnosti na našich
miestnych komunikáciách použité.

Veľmi pozitívne som vnímal kvalitu prevedených prác a najmä servis súvisiaci s prípravou inštalácie zariadení na miestnych komunikáciách, ako bolo napríklad vybavovanie príslušných stanovísk od správcov sietí, vytýčenie sietí a ostatné prípravné záležitosti, ktoré sú nutné k realizácii prác a mesto nimi nebolo nijakým spôsobom zaťažené. So spoluprácou sme veľmi spokojní a spoluprácu s Vami môžeme len a len odporučiť.

Mgr. Dušan Gdovín
referent dopravy, Úsek pre životné prostredie a dopravu, mesto Zvolen

Využitie služieb a produktov spoločnosti CitySafety je pre dopravný referát mesta Zvolen jednoznačne prínosné. Za hlavné výhody v porovnaní s konkurenciou považujeme vysokú úroveň odborných konzultácií v dopravnej problematike a komunikatívnosť, celkovú operatívnosť, pohotovosť,dostupnosť, rýchlosť a kvalitu spracovania podkladových materiálov a hotových produktov. Celkové hodnotenie spoločnosti CitySafety oceňujeme známkou 1 – najlepší.

Ing. Ivana Svitková
referent údržby miestnych komunikácií, Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Využitie produktov určených na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky hodnotíme ako prínosné, nakoľko ide o lepšiu viditeľnosť priechodov pre chodcov z väčšej vzdialenosti, pre chodcov je dobre viditeľný počas nočných hodín aj v prípade výpadku elektrickej energie. Zvýšila sa tak ochrana chodcov na priechode pre chodcov, predchádza sa smrteľným a ťažkým úrazom, ktoré sú spôsobené pri kolízii chodca s motorovým vozidlom.

Taktiež ide o ochranu najmä detí, nakoľko sme začali zvýrazňovať priechody pre chodov pri školách a školských zariadení. Hlavné výhody CitySafety v porovnaní s konkurenciou – rýchle a spoľahlivé dodanie produktov a služieb, záručný a pozáručný servis, bezplatné poradenské služby o vybraní najvhodnejšej alternatívy pre potreby zákazníka a milí a ochotní prístup k zákazníkovi od vypracovania cenovej ponuky až po samotnú realizáciu. Spoluprácu hodnotíme pozitívne.

0+
Spokojných klientov
0+
Úspešných realizácií
0+
Kvalitných produktov

Máte záujem o spoluprácu s nami? Kedykoľvek nás kontaktujte.

Kontakt