Kontakt

CitySafety, s.r.o.
Sídlo: Turová 247, 96234 Turová
IČO: 51307634
DIČ: 2120665085
IČ DPH: SK2120665085
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 33418/S

+421 907 345 274
+421 911 736 855
+421 45 532 39 77

info@citysafety.sk
obchod@citysafety.sk
technickapodpora@citysafety.sk